2. O čo v duchovnom živote ide (aký je jeho cieľ)?

 

Tu už vieme odpovedať pomerne presne: Cieľom duchovného života je vytvorenie harmonickej ľudskej bytosti podľa úmyslov Božích.

 

Na tomto mieste sa chvíľu zdržíme:

 

1. Každý z nás existenciálne zakusuje roztrieštenosť, disharmóniu: či už osobnú alebo spoločenskú: 

   a. osobná

        - rozum je zatemnený

        - slobodna vôľa je naklonená k zlému

        - vášne a emócie nami zmietajú

        - telo štrajkuje – zakusujeme jeho choroby, jeho smrť (akosi podvedome cítime, že by to nemalo tak byť)

       

   b. spoločenská

        - sme svedkami vzájomnej nevraživosti, vierolomnosti...

        - spoločnosť, ktorá by nám mala napomáhať k zrelosti a harmónii, robí pravý opak; vnucuje nám názory odporujúce nášmu životnému cieľu.

 

2. Cítime potrebu obnovy, uzdravenia, integrácie ľudskej bytosti ako takej. Duchovný život si kladie za cieľ obnoviť, znovunadobudnúť stratenú rajskú harmóniu.

 

3. Na otázku položenú v úvode „Čo je duchovný život?“ môžeme odpovedať asi takto: Duchovný život je proces, pri ktorom, v spolupráci s Duchom Svätým, sa usilujeme zo seba vytvoriť harmonickú ľudskú bytosť podľa obrazu Krista.

---

 

K tretej otázke:

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode