3. Kto je hlavným činiteľom v procese zduchovnenia ľudskej bytosti?

 

V duchovnom živote ide teda o vytvorenie harmonického človeka podľa obrazu Krista. To však neznamená, že hlavným činiteľom v tomto procese obnovy je človek.

 

Hlavným činiteľom a uskutočňovateľom je Duch Svätý. On je ten, kto v nás uskutočňuje vytvorenie onej harmonickej osobnosti – lebo len On je schopný z nás vytvoriť božskú bytosť, ktorou sme povolaní byť. Len Duch Svätý môže v nás vykonať dielo zbožstvenia, ktoré je cieľom nášho života.

 

No je len prirodzené, že ani človek nie je vylúčený z tohoto diela svojho posvätenia. Naopak, musí sa na ňom nutne spolupodieľať. Známy je výrok sv. Augustína, ktorý hovorí:  „Vykúpil si nás bez nás, Pane, ale nespasíš nás bez nás.“ Naša spása, obnova človeka podľa úmyslov Božích, sa neuskutoční bez nás, bez našej osobnej zaangažovanosti a spolupráce s Duchom Svätým.

---

 

Tu je náčrt onej spolupráce...

---

K štvrtej otázke:

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode