4. Kto je duchovný človek a čo možno považovať za duchovnú činnosť?

 

Ak je Duch Svätý ten, kto je rozhodujúci v procese našej obnovy, potom duchovným človekom je ten, v kom je Duch Svätý prítomný a činný.

 

S tým súvisí aj druhá časť otázky: Za duchovnú činnosť možno považovať každú činnosť, ktorú koná človek, v ktorom je prítomný a činný Duch Svätý – teda aj hocijaká banálna „telesná“ činnosť, akou je napríklad pranie plienok, alebo kydanie hnoja môže byť vzácnou duchovnou činnosťou. 

 

 

Aj tu sa zastavme a pozrime sa na to, čo za „duchovnú činnosť“ považujú nekresťania.

 

·    ANTICKÍ GRÉCI. Tí za duchovnú činnosť považovali iba také úkony, ktoré boli spojené s duševnou/duchovnou zložkou človeka: písanie veršov, skladanie hudby, výtvarne umenie, filozofovanie, modlitba... Avšak telesné a manuálne práce – medzi aké patrilo už spomínané kydanie hnoja – , tie prenechávali otrokom, pretože to bola, podľa nich, činnosť nedôstojná duchovného človeka.

 

·     MODERNÝ LAICKÝ HUMANIZMUS. Ten „duchovné“ stotožňuje iba so svetom rozumových myšlienok, vôľových schopností, prípadne so svetom citov. No pre Boha, pre činnosť Ducha Svätého a jeho milosť, alebo tiež pre pôsobenie Zlého ducha, tu niet miesta. ... Ide o čistý racionalizmus, psychologizmus, či sentimentalizmus. Nuž, tým je ale pojem „duchovný“ olúpený o svoj podstatný znak, o svoj základ, na ktorom stojí celý duchovný život.

---

 

Prečo som sa zastavil pri tomto rozlíšení? Pretože každý „omyl“ v ponímaní duchovného života má pre jeho konateľa škodlivé dôsledky.

  • Dnes ľudia, kresťanov nevynímajúc, navštevujú rôzne meditačné kurzy, ktoré sú ich organizátormi predostierané ako modlitby – a to ako modlitby rovnocenné iným modlitbám. Často však v oných kurzoch meditácie nejde o nič iné, iba o prirodzenú psychológiu – očisťovanie mysle, uzdravovanie pamäti či zranených emócií a pod. – , ale ako znovu podotýkam, bez zreteľa na nadprirodzený duchovný svet.
  • Samo o sebe meditácie takéhoto druhu iste nemusia byť zlé a môžu splniť svoju terapeutickú funkciu; zlými sa stávajú, ak nahradia a úplne vytlačia modlitbu, ktorá nás vedie – od krúženia okolo svojho „ja“ – k Bohu.

---

K piatej otázke:

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode