Ako sú kresťania vnímaní istými kultúrnymi kruhmi

05.06.2014 18:42

Nám, kresťanom, sa zdá, že zdravá náboženská výchova, či už doma alebo v škole, môže len a len prospieť k vývoju dieťaťa. Odkazovaný článok, naopak, varuje pred ohrozením, ktoré mu náboženská výchova môže spôsobiť: "Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame každé sociálne experimentovanie na duševnom zdraví dieťaťa. Vystavovať dieťa náboženskej výchove, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania cirkvi predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania." Z uvedeného dôvodu sa predmetní "predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odborenej obce" obracajú na vládu Slovenskej republiky, "aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu náboženstva do edukačného procesu". Celý článok tu. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode