Kristov kríž - naša spása

10.04.2020 13:02

Náš život sa neraz podobá plavbe po rozbúrenom mori. Vtedy zvlášť intenzívne hľadáme nejakú oporu. Oporu, ktorá by nás držala nad rozbúrenou vodnou hladinou; oporu, pomocou ktorej by sme odolali nebezpečenstvám ohrozujúcim náš život. Dnes, na Veľký Piatok, si preto nanovo uvedomme, že niet inej opory – iba kríž a na ňom pribitý Ježiš Kristus!

Na našej životnej plavbe sme v situácii starovekého Odysea. Tento slávny grécky moreplavec a kráľ, keď sa raz vracal zo svojej vojnovej výpravy, vedel že na mori naňho a jeho posádku číha veľké nebezpečenstvo. Prvým nebezpečenstvom boli Sirény. Ony svojím zvodným hlasom lákali neskúsených námorníkov k svojmu ostrovu. Ich úmysel bol jediný: zničiť loď a zabiť tých, čo sú v nej. Loď, ktorá sa pustila za ich hlasom totiž narazila na ostré skalnaté útesy, ukryté pod hladinou.

Odyseus vediac o tomto nebezpečenstve dal námorníkom zaliať uši voskom, aby nepočuli spevy Sirén. A sám sa nechal priviazať k lodnému sťažňu. Povrazy, ktorými bol k sťažňu pripútaný, mu potom, keď ho Sirény vábili svojím spevom, zabránili vrhnúť sa do mora a plávať k ich ostrovu.

A pripútanie sa k lodnému sťažňu Odysea zachránilo potom  aj o niečo neskôr, keď so svojou loďou musel preplávať pomedzi dve nebezpečné skaly – Charybdu a Skyllu. Loď sa síce rozbila. Ale tým, že bol priviazaný o kus tohto pevného dreva, sa nakoniec zachránil.

Aj na nás číhajú rôzne „Sirény“, ktoré nás vábia ísť za pokladmi, ktoré odvádzajú od Boha. Zalejme si uši voskom mysle neustále obrátenej k najvzácnejšiemu pokladu, ktorým je ukrižovaný Kristus... A nechajme sa tiež priviazať ku Kristovmu krížu lanami lásky, podobne ako sa nechal Odyseus priviazať ku sťažňu lode. Aj nám sa totiž môže stať, že loď nášho života bude rozbitá na márne kúsky a bude sa nám zdať, že sme ľudsky i kresťansky stroskotali. Z toho môže na jednej strane prameniť zúfalstvo a na strane druhej vzbura proti Bohu. Tieto dve „skaly“ budú chcieť rozmlátiť loďku nášho života na márne kúsky. Ak však budeme živou vierou pripútaní ku krížu, „sťažňu“ našej lode, ukrižovaný Kristus nás zachráni.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode