Neodporovať zlému

19.02.2017 08:19

Ak niekto ukradne alebo spreneverí peniaze, zákon spravodlivosti žiada spôsobenú škodu nahradiť. Alebo ak niekto na niekoho útočí a hrozí nebezpečenstvo ublíženia na zdraví, tak je prirodzené v sebeobrane použiť i primeraný prostriedok, ktorým môže brániaci sa útočníkovi ublížiť. Môžeme povedať, že v takýchto a podobných prípadoch sa aplikuje tzv. zákon odplaty, vyjadrený vo formule „Oko za oko, zub za zub!“. Je to zákon pochádzajúci zo zdravého zmyslu pre spravodlivosť a pre udržanie poriadku vo verejnom i osobnom živote osožný a naďalej oprávnený.

 

Prečo potom Ježiš od svojich učeníkov žiada opustiť tento zákon a prejsť k novej spravodlivosti, ktorá „neodporuje zlému“? Čo tým myslí? Veď nemôžeme ani my kresťania, len tak ľahkomyseľne dopustiť, aby spáchané zlo nebolo nijako potrestané!

 

Ježišovi ide skôr o spôsob, ako zlo paralyzovať, zneškodniť. Poslúžime si príkladom zo skutočnosti: Ak silný príval vody narazí na hrádzu, ľahko ju prelomí a s ňou zničí i mnohé iné veci, ktoré jej stoja v ceste. Prečo ju zničí?  Lebo valiacej sa vode sa „stavia na odpor“ celou svojou silou. Menej škody tá istá sila vody napácha, keď sa hrádza na nejakom mieste prelomí a voda sa vypustí na pole a nechá sa vsiaknuť do pôdy... Podobne je to i s útočiacim zlom. Je vždy násilné, a odporujúcim násilím sa iba rozmnožuje. Naopak tichosťou a pokorou zlo slabne a nedáva sa mu podnet k znásobeniu jeho sily.

 

Toto je tiež zmysel Ježišových slov: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.“ O takomto nadstavení druhého líca je nasledujúce podobenstvo, uvádzané v knihe Otcov: Vysoké a pevné cédre povedali krehkým šípkovým ružiam: „Ste malé a slabé a predsa sa v búrkach nezlámete, zatiaľ čo my, hoci sme také silné a veľké sa lámeme ako triesky a niekedy sme od koreňa vyvrátené.“ Ružové kríky im odpovedali: „Keď príde búrka a dujú víchre, pritlačia nás k zemi na tú alebo onú stranu, ale práve preto sa nezlomíme. Vy sa však víchru staviate na odpor, a preto ste vo veľkom nebezpečenstve.“ A starec k podobenstvu pridal toto poučenie: „Je potrebné uhnúť pri urážke, nechať hnevajúceho sa útočníka, nech sa hnevá a neodporovať mu. Len tak nám z úst nevykĺznu nepekné slová a nedáme sa vyprovokovať ku zlým skutkom.“

 

To je poučenie aj pre nás. My sme totiž pohotoví reagovať a odplácať utŕženú ranu rovnakým úderom, sme netrpezliví a v momentálnom afekte konáme nerozvážne. „Neodporovať zlému“ teda môže znamenať istý druh uvážlivosti a trpezlivosti v našom prístupe k tým, ktorí nám krivdia.

 

Pane, nauč nás tejto uvážlivosti a trpezlivosti, daj nám vieru, že neodporovaním zlému dokážeme zlo premôcť oveľa skôr, než vtedy, keď uplatňujeme zákon odplaty „oko za oko, zub za zub“. Daj nám svoju milosť, aby sme boli tvojimi vernými nasledovníkmi. Amen.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode