Príbeh, ktorý vás urobí odolnými voči všetkému zlu

27.12.2012 19:23

„Pred dávnymi časmi ľudia hovorievali, že ak si človek pamätá príbehy, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu, dajú mu tieto príbehy silu. Stačí i malá časť týchto rozprávaní, aby ste vy i vaše deti zostali silní a dokázali čeliť všetkému, čo vás čaká v budúcnosti.“ Tento výrok pochádza od juhozápadných indiánov z kmeňa Navaho.

 

My kresťania si takýto príbeh pripomíname na Vianoce.

 

Príbeh o narodení Ježiša Krista a jeho živote sa odovzdáva z generácie na generáciu už 2000 rokov. Tento príbeh poznajú nielen kresťania... No predsa len najlepšie mu rozumejú práve oni. Príbeh O Ježišovi Kristovi dá silu každému, a predovšetkým tomu, kto si ho s vierou neustále opakuje a pripomína. My to robíme rok čo rok zvláštnou liturgickou slávnosťou, akou je i tá dnešná. Indián povedal, že stačí i malá časť, určitý výsek z celého príbehu, „aby ste vy i vaše deti zostali silní a dokázali čeliť všetkému, čo vás čaká v budúcnosti“.


Nuž pozrime sa na „výsek“ z celého Ježišovho príbehu, ktorým je Ježišovo narodenie. Ježiš, Boží Syn, sa narodil ako človek; so všetkým, čo k ľudskému údelu patrí. A hoci mu podľa pôvodu patrí božský majestát, rodí sa ako syn obyčajných ľudí. Miestom narodenia nie je kráľovský palác, ale jaskyňa či útulok pre dobytok. Ľudia nežičia jeho príchodu na svet, veď vieme, že Svätú rodinu nechcel nikto prijať pod svoju strechu, ba ani v hostinci sa pre nich nenašlo miesto. Už od kolísky Ježiša ohrozuje krutý kráľ, ktorý sa obáva konkurencie, ktorou by mohlo byť preňho toto Dieťa. Jedným slovom príbeh o narodení Božieho Syna je veľmi podobný nášmu príbehu, nášmu príchodu na svet.


No nevyčerpali by sme celú skutočnosť, keby sme nepovedali, že s jeho narodením je spojená aj skutočnosť, ktorá sa odohrala „za oponou“ viditeľnej skutočnosti; nazveme ju „mystickou“ skutočnosťou. Hovoria o nej evanjelia. Pri Ježišovom narodení sú prítomní anjeli, ktorí plní radosti spievajú a plesajú nad narodením Božského Dieťatka. Títo anjeli poučujú pastierov o tom, že toto Dieťa nie je obyčajným dieťaťom, ale že je Spasiteľom sveta. A naostatok ešte spomeniem „hviezdu“, ktorá trom kráľom ukázala cestu k miestu narodenia.

 

Príbeh o Ježišovom narodení, aj takýto krátky, ako sme si ho zhrnuli do týchto pár slov, má v sebe uzdravujúcu a obrannú silu pre nás, pre náš život.


Všetci sa od malička akosi vnímame. Toto sebavnímanie má veľký význam pre náš život. Podľa toho ako seba vidíme, podľa toho sa aj rozvíjame alebo zakrpatievame. Kedy sa rozvíjame? Vtedy, keď sa napriek všetkej neprajnosti okolia a života vnímame ako chcené a milované Božie deti, ktoré tu na tejto zemi majú určité poslanie. Rozvíjame sa vtedy, keď vieme, že niekto sa raduje z nášho života. V Ježišovom príbehu vidíme, že nad jeho narodením plesá celé nebo. No nielen nad jeho narodením plesá celé nebo; ale aj nad naším narodením zaplesalo nebo – Boh chcel každého z nás a chce, aby sme neustále čerpali radosť z jeho večnej blaženosti.


Aké deštruktívne následky pre zdravý rozvoj človeka má tá skutočnosť, keď sa človek vníma ako „nechcené dieťa“! Niektorí, aj z nás tu prítomných, sú možno zranení práve touto skúsenosťou. Avšak práve tu by mohol príbeh o Ježišovom narodení pôsobiť uzdravujúco. Boh chcel a neustále chce každého! To svetu povedal v Ježišovom narodení. Veď Ježiš je nový Adam, On je tiež tajomné mystické telo – t.j. skrze moc Ducha Svätého sme s ním všetci „jedno“, jeden človek.

 

U spomenutých indiánov hovorili o tom, kto robil zle, takto: „On sa lepšie chovať nedokáže. Chudák,  nemal starého otca, ktorý by mu rozprával príbehy.“(Mýty a legendy Indiánov Severnej Ameriky, str. 27).


Dnešní ľudia majú radi príbehy, avšak príbehy, ktoré čítajú alebo o ktorých počúvajú sú príbehmi bez „mystickej skutočnosti“. Takýmto sa pre nich stal aj ten najdôležitejší príbeh, aký bol človek schopný vysloviť, príbeh o Ježišovom narodení. Však si len uvedomme, čo sa stalo z Vianoc?! Ježiško, ktorý nosí na Vianoce darčeky a štedrá večera. Celé Vianoce, ba už čas im predchádzajúci, nie je potom o ničom inom len o tom: „Akého Ježiška kúpiť?“, „Akú štedrú večeru navariť?“, „Akú rozprávku či iný program si v televízii pozrieť?“ apod. Toto je však obrovská deformácia vianočného príbehu. Takýto „príbeh“ je len jeden odporný gýč, ktorým mnohí – nie celkom bez zmyslu – opovrhujú. Takýto „príbeh“, vianočný príbeh okradnutý o to podstatné, o mystérium viery, je nanič, je bez svojej uzdravujúcej sily. Dnes budú musieť povstať noví starí otcovia, staré mamy, rodičia, ktorí budú schopní nanovo vyrozprávať vianočný príbeh o Ježišovom narodení v celej pravde: v historickej i mystickej (tak ako sme si to vyššie načrtli). Jedine ucelený príbeh Ježišovho narodenia i celého jeho života, bude pre túto generáciu skutočným liekom na jej zranenia; bude skutočnou silou, prostredníctvom ktorej bude môcť čeliť všetkému, čo na ňu v budúcnosti čaká.

 

Novinky

08.01.2023 10:57

SME POŽEHNANÍ

V evanjeliu sme počuli, ako sa nad pokrsteným Kristom Ježišom otvorilo nebo a ako nad ním zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). Tento Otcov hlas je hlasom žehnajúceho Otca svojmu Synovi. Nakoľko sme však boli pokrstení i my a v krste...
01.01.2023 11:56

V čom je veľkosť človeka

Nás starších v škole učili, že sme sa vyvinuli z opice. Táto tzv. vedecká teória je aktuálna i dnes. Ba ešte „pokročila“, lebo dnes začínajú mať zvieratá pomaly tie isté práva, aké prináležia iba človeku. To je jedna krajnosť, keď je človek kladený na roveň zvieraťu. Je však i opačná krajnosť, v...
28.12.2022 15:44

"Poďte, zabime Boha!"

Jeden z najradikálnejších priekopníkov súčasného ateistického myslenia, Fridrich Nietzsche, vo svojom azda najznámejšom a najčítanejšom diele Tak vravel Zarathustra, vkladá do úst hlavného hrdinu výzvu: Neverte tým, ktorí vám hovoria o inom živote, než je tento pozemský. Neverte im,...
27.12.2022 20:47

Dve prednášky

Tu sú dve prednášky, ktoré som mal pre veriacich v našom františkánskom kláštore v rámci tohtoročnej Adventnej duchovnej obnovy. Odporúčam ich počúvať v uvedenom poradí, lebo nadväzujú na seba: 1. Význam myšlienok v duchovnom živote 2. Transakčná analýza
11.12.2022 09:34

Bude sa radovať vyschnutá zem

Začnem príbehom o Európanovi, ktorý sa čudoval nad správaním istého beduína. Čo ten robil, každé ráno, keď vyšiel zo svojho stanu? Ľahol si na zem, alebo lepšie povedané na piesok, pritlačil svoje ucho k piesku a mlčky počúval. „Čo to robíš?“ spýtal sa Európan. Beduín mu odpovedal: „Počúvam, ako...
06.11.2022 09:55

Život nie je najvyššia hodnota

  Život je veľká hodnota. Ale je to hodnota najvyššia?… Možno by veľa ľudí na túto otázku odpovedalo kladne a život by považovali za najvyššiu hodnotu.   Nikto asi nebude spochybňovať tvrdenie, že život je veľká hodnota, ako som to povedal hneď v prvej vete môjho príhovoru. Ale ak by bol...
30.10.2022 19:03

Ježiš v nás prebúdza skrytú potenciu

Hodnotiť kvalitu vecí podľa zovňajška je povrchné. Hovorí o tom i známe porekadlo „Nie všetko, čo sa blyští, je zlato.“ Pekný obal často ukrýva podradný tovar. A naopak obal, ktorý nehýri farbami, môže v sebe ukrývať výbornú vec.   To, čo som práve povedal ohľadom vecí, platí ešte viac v...
09.10.2022 18:20

Kultúra nenásilia

„Svätý František – výzva pre dnešný svet“, to je myšlienka, od ktorej som sa mal odraziť pre dnešnú kázeň z príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Františka. Položím tzv. rečnícku otázku: Môže byť život alebo nejaká kratučká epizóda zo života istého človeka, ktorý žil pred osemsto rokmi, výzvou pre...
02.04.2022 17:52

Žena pristihnutá pri cudzoložstve

Evanjelium dnešnej Piatej pôstnej nedele o žene pristihnutej pri cudzoložstve pekne nadväzuje na minulotýždňové evanjelium o márnotratnom synovi a jeho milosrdnom otcovi. A tiež svojím posolstvom zapadá do vrcholiacej pôstnej doby, kedy veľké množstvo veriacich prijíma sviatosť...
27.03.2022 19:53

ZVESTOVANIE PÁNA

Začnem Hymnom na Posvätné čítanie z dnešného sviatku:   Slepota ducha ovládla ľudí, čo v božstvá verili, čo ctili drevo, kamene, im ako Bohu slúžili.   Všetci však, čo šli za nimi, do moci zlého upadli, s dušami ujarmenými do priepasti sa dostali.   Čo...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode