Sila semena Božieho kráľovstva

16.06.2018 11:26

V hrobe jedného zo starovekých egyptských faraónov sa našlo za hrsť pšeničných zŕn. Mali päťtisíc rokov. Ktosi zrna zasial a zalieval. A na všeobecný údiv zrná ožili a vyklíčili. Po piatich tisícoch rokov!

 

Sila života prítomná v zrnku pšenice alebo v semene iných rastlín je obrovská! Na to poukazuje aj Pán Ježiš v dnešných podobenstvách o Božom kráľovstve.

 

Prvé podobenstvo poukazuje na to, že ono semeno, zasiate do zeme, rastie samo od seba, nezávisle na človeku, na jeho vedomí. Jednoducho bolo zasiate, a či človek „spí alebo vstáva, v noci či vo dne“, ono semeno „klíči a rastie“ – samo od seba, vďaka svojej vnútornej sile, ktorú do semena vložil Boh (porov. Mk 4, 26-28).

 

Podobne aj druhé podobenstvo hovorí o sile, ktorá je ukrytá v onom nepatrnom semienku horčice. To že Ježiš zvolil „horčičné zrnko“  - „najmenšie zo všetkých semien na zemi“ - , týmto výberom chcel poukázať na kontrastný rozdiel medzi minimálnou veľkosťou semienka pri jeho siatí a obrovským nepomerom jeho veľkosti po jeho vyrastení a dozretí. Semienko menšie než špendlíková hlavička je schopné vyrasť do stromu aj štyri metre vysokého, v korune ktorého „môžu hniezdiť nebeské vtáky“ (porov. Mk 4, 30-32).

 

Obidve podobenstva teda hovoria o sile, ktorá je prítomná v semene Božieho kráľovstva, ktoré Boh zasial do tejto zeme.

 

Ono semeno Božie kráľovstvo možno chápať vo viacerých rovinách:

1.    Izraelský národ

Ø  Izraeliti boli malý kočovný kmeň. Boh vložil do neho svoju „silu“, aby sa tento malý kmeň rozrástol v životaschopný a nezničiteľný národ. A to napriek „betónu“, presile okolitých národov, ktoré ho napádali a utláčali – národov, akými boli Asýrčania, Babylončania, či Egypťania.

Ø  Tento národ sa navyše stal „semenom“, z ktorého sa narodil Spasiteľ sveta, Boží Syn, Ježiš Kristus.

2.    Cirkev

Ø  Na začiatku to bol Ježiš a jeho 12 apoštolov, plus niekoľko málo iných učeníkov. A napriek násilnému zabitiu Ježiša i jeho prvých učeníkov, napriek jej prenasledovaniu hneď od začiatku, či už Židmi, alebo potom Rímskou ríšou počas celých prvých troch storočí a potom iných veľkých prenasledovaní počas celých jej 2000-ročných dejín, Cirkev vyrástla v obrovský košatý strom.

Ø  V jej korune ozaj hniezdia všetky národy!

3.    Božie kráľovstvo zasiate do našich sŕdc

Ø  Do našich sŕdc bolo pri krste zasiate semeno Božieho kráľovstva. Bolo do nás zasiate so všetkou „silou“, o ktorej sme doteraz hovorili.

Ø  Aj v nás je ono semeno schopné priniesť úrodu spásy – je schopné vyrásť v Božie kráľovstvo, o ktorom svätý Pavol povedal, že je to kráľovstvo „spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom“ (porov. Rim 14, 17).

 

Uvedomujme si onú silu, ktorá je prítomná v semene Božieho kráľovstva, ktoré Boh zasial do tohto sveta. Dovoľme tomuto semenu, aby v nás rástlo. Vytvárajme mu podmienky, ktoré by neudusili jeho silu. Stalo by sa to vtedy, keď by sme ho uložili do „hrobu“ našich hriechov.

 

Pane, daj nám milosť chrániť sa každého hriechu; aby naše srdce bolo dobrou pôdou pre rast semena Tvojho Kráľovstva, ktoré si do nás zasial v deň nášho svätého krstu. Amen.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode