Slovensko ako inšpirátor

16.06.2014 09:06

Slovensko môže inšpirovať aj iné krajiny. Dokazuje to reakcia z Talianska, ktorú v časti jej verejnosti vyvolala u nás prijatá novela ústavy, v ktorej sa zakotvila ochrana manželstva ako zväzku muža a ženy. Nedávno svätorečený pápež Ján Pavol II. sa na adresu Slovenska 9.11.1996 vyjadril takto: "Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia: dobre si to uvedomte! Svojimi tradíciami a svojou kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, živými silami svojich nových generácií je povolané ponúknuť predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej úcty k Panne Márii." Spomínaná novela ústavy môže byť chápaná ako jeden z "darov viery" nášho národa Európe predpovedaných pápežom. Článok, ktorý ohľadom novely vyšiel v talianskom denníku Tempi, si možno prečítať tu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode