Ukážka liberálnej tolerancie

14.05.2014 09:24

Neustále sme vyzývaní k tolerancii "inakosti" tých druhých. Odkazovaný článok je výstižnou ilustráciou tolerancie tých, ktorí ju žiadajú od nás. TU.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode