Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami

30.04.2014 16:05

Stále viac sa stáva aktuálnou témou otázka homosexuálnych partnerstiev, či "manželstiev" aj na Slovensku. Nie malému počtu katolíkov sa zdá, že by nemalo byť žiadnym morálnym problémom pre katolíckeho politika a jeho katolíckeho voliča, ak by presadzoval právne uznanie takýchto zväzkov. Priložené "Úvahy" sú jasným postojom - v ostatnú nedeľu svätorečeného - najvyššieho pastiera Cirkvi, Jána Pavla II. Na ich záväznosti nič nemení ani to, že boli prvykrát zverejnené pred jedenástimi rokmi.

V závere Úvah sa píše takto: "Cirkev učí, že rešpekt voči homosexuálnym osobám v nijakom prípade nemôže viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov. Spoločné dobro vyžaduje, aby zákony uznávali, podporovali a chránili manželský zväzok ako základ rodiny, primárnej bunky spoločnosti. Právne uznanie homosexuálnych zväzkov alebo ich zrovnoprávnenie s manželstvom by znamenalo nielen schvaľovanie mylného správania, ktoré by sa následne mohlo považovať za model pre súčasnú spoločnosť, ale aj zahmlenie zmyslu základných hodnôt, ktoré patria do spoločného dedičstva ľudstva. Nie je možné, aby Cirkev pre dobro ľudí a celej spoločnosti takéto hodnoty nebránila."

Čítať celé tu:

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode