Život premohol väzenie smrti

05.04.2015 09:17

Príroda je, podľa duchovných Otcov, "školou duší" - je jedným veľkým podobenstvom. Adam v Raji (ešte pred hriechom) poznal túto materinskú reč stvorenia. Následkom jeho hriechu sme ju zabudli. Je našou úlohou znovu - za pomoci Ducha Svätého - učiť sa tejto reči... Uzdravujúca voda milosti, ktorá vytryskla z Kristovho prebodnutého boku, nech uzdravuje naše oči, aby sme znovu videli i počuli. Kristus, ktorý rozlámal okovy smrti, nech je Vašou neochvejnou nádejou.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode