Novinky

28.06.2015 08:22

SMRŤ PRIŠLA NA SVET ZO ZÁVISTI DIABLA

Smrť je jediná istota, ktorá sa nám raz prihodí. Každý človek už za svojho života má so smrťou nejakú skúsenosť. Či už je to smrť blízkych, priateľov, alebo cudzích ľudí. Myšlienka na smrť je trpká, človek sa bojí jej príchodu. I keď sú prípady, kedy si ju človek želá. Smrť je tiež jedinou...
14.06.2015 08:39

Najmenšie zo všetkých semien

K prirodzenosti života patrí, že má svoju vnútornú dynamiku (silu života) a že rastie postupne, že sa postupne rozvíja.   Aj k prirodzenosti Božieho života, ktorý priniesol Ježiš Kristus, patrí ona dynamika, životná sila, ako aj postupnosť vzrastania od malého k veľkému, od menej dokonalého k...
25.04.2015 10:21

Nedeľa Dobrého pastiera

Začnem prípadom, ktorý opisuje situáciu v jednej farnosti. Kňaz tejto farnosti mal pochybnú mravnú povesť a taktiež jeho náboženské vedomosti nestáli za mnoho. Jeho farníci sa rozčesli na dve skupiny. Jedni hlásali radikálne: „Radšej žiaden kňaz, než takýto! Na čo nám tu je? Len na pohoršenie.“...
19.04.2015 09:04

Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu

Poznanie Písma svätého je pre náš život veľmi dôležité. „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ (sv. Hieronym). Lenže v Písme sú veci, ktorým nerozumieme. Alebo si myslíme, že rozumieme, ale v skutočnosti si ich vysvetľujeme zle. ·       Typickým príkladom sú židia,...
12.04.2015 10:49

Neveriaci Tomáš

„Predlož mi dôkaz, a ja uverím!“ tak hovoria neveriaci veriacim. Nie je to nič nové pod slnkom; je to problém i neveriaceho apoštola Tomáša. Aj ten povedal tým, ktorí mu hovorili, že videli zmŕtvychvstalého Ježiša: „Ak neuvidím, neuverím.“  Je inak hodné povšimnutia, že Ježiš...
06.04.2015 09:57

Symboly vzkriesenia

  Keď chcel Pán Ježiš svojím učeníkom priblížiť nejakú pravdu o Božom kráľovstve, pomáhal si podobenstvom – nejakým prirovnaním zo života.   Jednou z právd, ktorá patrí k základom kresťanskej viery, je zmŕtvychvstanie - vzkriesenie Ježiša Krista.   Existuje viacero prirovnaní,...
05.04.2015 09:17

Život premohol väzenie smrti

Príroda je, podľa duchovných Otcov, "školou duší" - je jedným veľkým podobenstvom. Adam v Raji (ešte pred hriechom) poznal túto materinskú reč stvorenia. Následkom jeho hriechu sme ju zabudli. Je našou úlohou znovu - za pomoci Ducha Svätého - učiť sa tejto reči... Uzdravujúca voda milosti, ktorá...
14.03.2015 17:38

Milosťou sme spasení - skrze vieru

Ľudská skúsenosť nás dospelých je väčšinou taká, že si priazeň druhých musíme „zaslúžiť“. A je to preto tak, lebo na svete existuje len veľmi málo tých, ktorí by nás milovali „zadarmo“. Byť milovaný zadarmo - tejto výsady sa dostáva deťom. Deti ničím neplatia za jedlo, šaty, bývanie, hračky,...
09.02.2015 09:30

Je výsledok Referenda prehrou?

V sobotu 7. februára 2015 sa uskutočničlo Referendum o ochrane rodiny. Výsledok: neplatné, lebo sa ho zúčastnilo iba 21,4% oprávnených voličov. V reálnych číslach to znamená: 944 674 zúčastnených; z nich na 1. otázku dalo svoje "áno" 892 719, na  2. otázku dalo svoje "áno" 873 224 a na 3....
03.02.2015 09:21

K akým absurditám vedie LGBTI ideológia

Prikladám článok, ktorý je výrečnou ilustráciou toho, kam až môže ideológia LGBTI zaviesť rozum. Keby bol niekto niečo podobné tvrdil pred cca 20 a možno aj menej rokmi, určite by ho vyhlásili za človeka, ktorý "straší" spoločnosť premrštenými výplodmi svojej homofóbnej fantázie. Nuž čítajte teda:

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode