Exercície

Na tejto stránke je možné vypočuť si exercície, ktoré som konal pre Školské sestry sv. Frantška v Okoličnom (Liptovský Mikuláš), vo februári tohto roku. Prevažná väčšina účastníčok cvičení bola vekom staršia. Fakt veku i stavu, pre ktorý boli exercície konané, však nemusí byť prekážkou pre laického poslucháča i mladšieho veku. Nahrávka zachycuje štýl a slová exercitátora tak, ako odzneli priamo v atmosfére prítomného auditória.
 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode