Prirodzená teologia

Táto časť je rozdelená na dve časti. V prvej sa istá "gorila" zamýšľa nad existenciou "vyššej bytosti". V druhej časti ide o kozmologický dôkaz Božej existencie.

---

Gorilina teologia

Kozmologický dôkaz

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode