Kozmologický dôkaz

Tu je klasický kozmologický dôkaz existencie Boha. Pre rozsiahlosť témy je rozdelený na deväť častí. Jeho autorom nie som ja. Ja len prepisujem (s mojimi malými úpravami), ako ho podal slovenský salezián Anton Hlinka vo svojej knihe Cesty k nekonečnu. Katolícka cirkev tvrdí, že existenciu Boha možno poznať pomocou svetla ľudského rozumu (porov. KKC 36). Nakoľko sa táto pravda dnes spochybňuje, aj tu predkladaný "dôkaz" je inšpiráciou pre tých, ktorí veria pravde hlásanej Cirkvou.

---

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode