Novinky

08.01.2023 10:57

SME POŽEHNANÍ

V evanjeliu sme počuli, ako sa nad pokrsteným Kristom Ježišom otvorilo nebo a ako nad ním zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). Tento Otcov hlas je hlasom žehnajúceho Otca svojmu Synovi. Nakoľko sme však boli pokrstení i my a v krste...
01.01.2023 11:56

V čom je veľkosť človeka

Nás starších v škole učili, že sme sa vyvinuli z opice. Táto tzv. vedecká teória je aktuálna i dnes. Ba ešte „pokročila“, lebo dnes začínajú mať zvieratá pomaly tie isté práva, aké prináležia iba človeku. To je jedna krajnosť, keď je človek kladený na roveň zvieraťu. Je však i opačná krajnosť, v...
28.12.2022 15:44

"Poďte, zabime Boha!"

Jeden z najradikálnejších priekopníkov súčasného ateistického myslenia, Fridrich Nietzsche, vo svojom azda najznámejšom a najčítanejšom diele Tak vravel Zarathustra, vkladá do úst hlavného hrdinu výzvu: Neverte tým, ktorí vám hovoria o inom živote, než je tento pozemský. Neverte im,...
27.12.2022 20:47

Dve prednášky

Tu sú dve prednášky, ktoré som mal pre veriacich v našom františkánskom kláštore v rámci tohtoročnej Adventnej duchovnej obnovy. Odporúčam ich počúvať v uvedenom poradí, lebo nadväzujú na seba: 1. Význam myšlienok v duchovnom živote 2. Transakčná analýza
11.12.2022 09:34

Bude sa radovať vyschnutá zem

Začnem príbehom o Európanovi, ktorý sa čudoval nad správaním istého beduína. Čo ten robil, každé ráno, keď vyšiel zo svojho stanu? Ľahol si na zem, alebo lepšie povedané na piesok, pritlačil svoje ucho k piesku a mlčky počúval. „Čo to robíš?“ spýtal sa Európan. Beduín mu odpovedal: „Počúvam, ako...
06.11.2022 09:55

Život nie je najvyššia hodnota

  Život je veľká hodnota. Ale je to hodnota najvyššia?… Možno by veľa ľudí na túto otázku odpovedalo kladne a život by považovali za najvyššiu hodnotu.   Nikto asi nebude spochybňovať tvrdenie, že život je veľká hodnota, ako som to povedal hneď v prvej vete môjho príhovoru. Ale ak by bol...
30.10.2022 19:03

Ježiš v nás prebúdza skrytú potenciu

Hodnotiť kvalitu vecí podľa zovňajška je povrchné. Hovorí o tom i známe porekadlo „Nie všetko, čo sa blyští, je zlato.“ Pekný obal často ukrýva podradný tovar. A naopak obal, ktorý nehýri farbami, môže v sebe ukrývať výbornú vec.   To, čo som práve povedal ohľadom vecí, platí ešte viac v...
09.10.2022 18:20

Kultúra nenásilia

„Svätý František – výzva pre dnešný svet“, to je myšlienka, od ktorej som sa mal odraziť pre dnešnú kázeň z príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Františka. Položím tzv. rečnícku otázku: Môže byť život alebo nejaká kratučká epizóda zo života istého človeka, ktorý žil pred osemsto rokmi, výzvou pre...
02.04.2022 17:52

Žena pristihnutá pri cudzoložstve

Evanjelium dnešnej Piatej pôstnej nedele o žene pristihnutej pri cudzoložstve pekne nadväzuje na minulotýždňové evanjelium o márnotratnom synovi a jeho milosrdnom otcovi. A tiež svojím posolstvom zapadá do vrcholiacej pôstnej doby, kedy veľké množstvo veriacich prijíma sviatosť...
27.03.2022 19:53

ZVESTOVANIE PÁNA

Začnem Hymnom na Posvätné čítanie z dnešného sviatku:   Slepota ducha ovládla ľudí, čo v božstvá verili, čo ctili drevo, kamene, im ako Bohu slúžili.   Všetci však, čo šli za nimi, do moci zlého upadli, s dušami ujarmenými do priepasti sa dostali.   Čo...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode