Bájka o zhypnotizovanom kohútovi

11.06.2014 10:33

Kohút Bezduch bol šampión v skákaní do výšky. To sa nie veľmi páčilo jeho najväčšiemu rivalovi, kohútovi Ráciovi. Ten preto požiadal svojho priateľa zo susedného smetiska, významného hyptnotizéra Iluzionika, aby s Bezduchom niečo urobil. Majster podvedomia bol totiž jediný, kto mohol zničiť Bezduchovu schopnosť zdolávať aj tie najvyššie položené prekážky.

 

Dostať šampióna do hypnotizérovej ordinácie a položiť ho na pohovku nebolo zložité, pretože Bezduch bol za každú novotu; navyše, keď mu bolo povedané, že sa tým ešte viac umocnia jeho skokanské schopnosti. Keď už bol v hypnotickom spánku, urobil s ním Iluzionik prvý pokus. Vedel, že Bezduch si rád zafajčí, preto ho ponúkol; no miesto cigarety mu podal kriedu. Zhypnotizovaný šampión siahol po „cigarete“ a s veľkou chuťou „fajčil“... Zrazu hypnotizér zakričal: „Pozor, spáliš si pazúre!“ Zdesený Bezduch, ani čo by ho obaril, odhodil svoju „horiacu cigaretu“. A hoci v skutočnosti odhodil kriedu, na jeho pazúroch zostali stopy po autentickom popálení: dôkazom toho bola ich spálená koža.

 

Po tomto skúšobnom experimente, Iluzionik pristúpil k druhému, rozhodujúcemu, v ktorom mal byť navždy zničený Bezduchov talent skákania do výšky. Kriedou, ktorú pred chvíľou Bezduch odhodil, hypnotizér nakreslil na podlahu ordinácie čiaru. Médiu ležiacemu na pohovke povedal, aby si neustále opakoval vetu: „Nedokážem preskočiť žiadnu prekážku, lebo každá je pre mňa neprekonateľne vysoká.“... Po viacnásobnom opakovaní týchto slov Iluzionik zhodil Bezducha z lôžka na podlahu pred kriedou nakreslenú čiaru. Ten pred ňou zostal úplne paralyzovaný a nedokázal urobiť ani malý krôčik ponad ňu; taká vysoká sa mu zdala. A nakoľko od Iluzionika odišiel v stave onej sugescie, už nikdy nedokázal preskočiť ani tú najmenšiu prekážku.

 

Takto smutne skončila nádejná kariéra šampióna Bezducha, ktorý žil v ilúzii, ktorú mu vsugeroval Iluzionik.

 


 

Poučenie:


Kto podľahne ilúzii, že existuje jedine ten svet, ktorý možno poznať a uzatvorí svoje myslenie do jeho hraníc, zabráni svojmu rozumu, aby vzlietol poza ne.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode