Nebáť sa ísť do konfrontácie

03.06.2018 08:54

Čítal som, že mladí kresťania sa boja ísť do konfrontácie. Ja si však myslím, že to nie problém len mladých kresťanov.

 

Prečo sa ľudia boja ísť do konfrontácie s inými ľuďmi? Príčin môže byť viac. Napríklad strach. Strach z prípadnej agresivity druhej strany. Alebo strach neznepriateliť si ľudí. Prečo kresťan nechce ísť do konfrontácie s inými však môže byť motivované i kresťanským náboženským presvedčením. Podľa tohto presvedčenia kresťan nevyvoláva sváry – je nositeľ pokoja a nie rozdelenia.

 

Isteže je niekedy múdre mlčať. Lebo konfrontácia v tej situácii nič nevyrieši. Vtedy ozaj platí „mlčať je zlato“.

 

Ale vyhýbať sa akejkoľvek konfrontácii  a považovať ju za kresťana ako neprijateľný postoj protirečiaci láske, to by bolo mylné chápanie Evanjelia a Ježiša vôbec. Veď on, knieža pokoja, raz povedal: “Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke…” (Mk 10, 34-35). Ježiš podľa svojich slov priniesol “rozdelenie” (Lk 12, 51)). Takéto rozdelenie však bez vzájomnej konfrontácie nie je možné.

 

V dnešnom evanjeliovom úryvku (Mk 2, 23 - 3, 6) sme čítali o tom, ako Ježiš šiel do vedomej  konfrontácie, a to s predstavenými synagógy. Takto sme čítali: V synagóge bol „človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu (Ježiš) povedal človekovi s vyschnutou rukou: ´Staň si do prostriedku!´ A tamtých sa opýtal: ´Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?´ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: ´Vystri ruku!´ On ju vystrel a ruka mu ozdravela“ (Mk 3, 1-5). Áno, reakcia zo strany farizejov bola tvrdá: „Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť“ (Mk 3, 6).

 

Ježišov postoj nám ukazuje, že láske neprotirečí konfrontačný postoj.

 

V našom živote – a to, či už spoločenskom, alebo rodinnom i osobnom – sme my kresťania často doslova v područí tej druhej strany. Panuje nad nami a zotročuje nás politický systém, predstavení, ale tiež agresívni kolegovia v práci, doma rodinní príslušníci atď... Dôvod? Strach ísť s nimi do konfrontácie.

 

A tak majú na vrch rôzni vydriduchovia.

 

Dnešné evanjelium nám prinajmenej hovorí: Ako kresťan nemusíš mať pocit viny, ak ideš s niekým do konfrontácie. Lebo aj Ježiš tak robil. A máme množstvo príkladov z evanjelia o takomto jeho postoji. Veď preto ho nakoniec aj ukrižovali.

 

Prosme o odvahu. Tá je totiž pri rozhodnutí ísť do konfrontácie potrebná.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode