Neveriaci Tomáš

12.04.2015 10:49

„Predlož mi dôkaz, a ja uverím!“ tak hovoria neveriaci veriacim. Nie je to nič nové pod slnkom; je to problém i neveriaceho apoštola Tomáša. Aj ten povedal tým, ktorí mu hovorili, že videli zmŕtvychvstalého Ježiša: „Ak neuvidím, neuverím.“ 

Je inak hodné povšimnutia, že Ježiš vyhovuje tejto jeho požiadavke a predkladá mu dôkaz, ktorý si žiada. Tomášova viera, však začala byť živá až „o osem dní“ neskôr, než viera tých, ktorí sa so Zmŕtvychvstalým stretli. Z toho dôvodu Ježiš povedal Tomášovi: „Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, a uverili.“ 

Prečo sú lepšie na tom tí, ktorí uveria skôr než sa im predloží nejaký dôkaz, skôr než by boli schopní pochopiť nepochopiteľné skutočnosti života? 

Viera je totiž kľúčom, ktorý otvára dvere k ich hlbinám. Vierou má človek prístup k realite bytia a jej netušeným pokladom. Bez viery sa však človek k ním nedostane. A ak, tak až „o osem dní“... A to bude vtedy, keď sa Ježiš znovu zjaví vo svojom oslávenom tele na konci vekov všetkým ľuďom.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode