Svätá noc

24.12.2015 21:23

Bratia a sestry!

 

            Táto noc sa nazýva „svätou“. A to preto, lebo Sväté dieťa plné svetla a života prišlo na túto Zem. Na Zem poznačenú tmou a smrťou.

            Sväté dieťa, Boží Syn, sa narodil na Zemi. Boh sa stal človekom! Nekonečné nebo preniklo do ohraničeného pozemského časo-priestoru. Nesmrteľnosť sa spojila so smrteľnosťou, svätosť zostúpila k hriešnikovi, aby mu ponúkla uzdravujúci pokrm a nápoj. Do sveta preniknutého bolesťou zostúpil Ten, ktorý bolesť nikdy predtým nepoznal, avšak odteraz ju chcel znášať s nami a za nás.

            Ozaj Svätá noc, lebo dvere zamknutého Raja sa opäť otvorili. Anjel, strážiaci vstup do neho, ustupuje každému, kto má na čele znak Dieťaťa, ktoré sa v túto noc narodilo. Okovy, ktoré spútavali človeka zraneného hriechom, sa začali v túto Svätú noc lámať. „Pokoj“ zaznieva v ušiach každého človeka dobrej vôle, a čo je ešte dôležitejšie: tento božský pokoj zaplavuje srdcia veriacich.

            Radosť sa v tejto Noci ozýva zo všetkých strán. Zem sa spojila so spievajúcim nebom a všetci sa veselia z narodenia Božieho Syna: „Chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn!“

 

Bratia a sestry!

 

Aj vaša účasť na tejto svätej omši je dôkazom tejto radosti, tohto jasotu vášho srdca tešiaceho sa z narodenia Božieho Syna.

Nech vám je táto radosť z Boha, ktorý sa stal človekom, silou do dní, ktoré máte pred sebou. Iste to nebudú dni iba žiarivé, ako je tento. Čakajú vás aj zlé dni, temné ako noc. Avšak práve v nich nech sa dnešná Svätá noc rozžiari svojím svetlom a rozjasá svojou radosťou! Boží Syn sa rodí v noci!!! Nezabúdajte na to! Nezabúdajte na to práve vo vašej osobnej noci. Nenechajte sa premôcť silou jej tmy. Svetlo, ktoré dnes zažiarilo uprostred betlehemskej noci, je silnejšie než každá tma. Povzbudzujte sa touto zvesťou, či už v prípade osobnej temnoty ducha, alebo povzbudzujte tých, ktorí by naokolo vás boli v pokušení klesať na duchu. Svetlo zažiarilo uprostred noci, a tmy ho neboli schopné zadržať! Svätá noc je plná svetla.

Isteže je plná svetla tam, kde je Boží Syn. Ale nechcem, aby ste nevedeli, tú zvláštnosť tohto svetla, ktorou sa vyznačuje: Ono neprichádza tam, kde už predtým bolo svetlo – nie! Ono vstupuje do tmy, aby túto tmu prežiarilo svojím svetlom.

 

Bratia a sestry!

 

Božieho Syna budeme mať možnosť o chvíľu prijímať pod spôsobom chleba. Prijmime ho s veľkou túžbou patriť mu celí. A nebojme sa ho prijať i pri vedomí všetkej svojej slabosti a tmy. Práve naopak! Čím väčšia slabosť, čím väčší pocit tmy, tým väčší dôvod dôvery v jeho lásku nás musí viesť k jeho stolu.

 

Radujme sa, bratia a sestry! A nech vyjadrením našej radosti je i spev vianočných kolied. Radujme sa, lebo dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Amen.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode