Svätý strom spásy

05.04.2020 09:41

Dnešnou Kvetnou nedeľou začal Veľký týždeň. Týždeň, v ktorom vstupujeme do srdca tajomstva našej spásy. Kvetná nedeľa sa nazýva tiež Nedeľa utrpenia Pána. Čítajú sa Pašie, v ktorých sa opisuje zrada, nespravodlivé odsúdenie a napokon potupné umučenie a ukrižovanie Pána Ježiša. Táto ľudská dráma, ktorej hlavným protagonistom je Kristus, Boží Syn, sa dotýka každého človeka. Každý sa jej nejakým spôsobom zúčastňuje. Je to totiž udalosť nadčasová. Odohráva sa vo večnom Božom "teraz", ale zároveň v každom časovom úseku plynúceho pozemského času. Božia večnosť sa tu pretína s pozemskou časnosťou. "Miestom", na ktorom celá dráma vrcholí je kríž. V kresťanskej tradícii sa ujal pre Kristov kríž pojem "strom spásy". Svojou piesňou, ktorú ponúkam, sa k nej pripájam. Dovolím si zobraziť i text piesne. Kto by chcel nad textom rozjímať, viditeľný text mu môže k tomu napomôcť. Link na pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=5cQ84e2VfT4&feature=youtu.be

 

Náš zmier s tebou

zrodil sa z tvojich rán,

keď na kríži si rozpäl

ruky dokorán.

 

Cez tvoj bok otvorený

prúd vody vyteká,

tvoj pokoj ako rieka

zemou preteká.

 

Tvoj kríž živých vôd je žriedlo,

je pravý liek

na rany, ktoré trápia

všetkých ľudí od dávnych čias.

 

Tvoj svätý kríž

je prameň, čo lieči nás,

čo ničí dávny hriech,

ktorý usmrtil nás.

 

Kto zráta tých,

ktorých oslovil kríž,

ktorí v čase ťažkých chvíľ

našli pod ním skrýš.

 

Koľkým tvoj kríž vrátil

nádej už stratenú

a rozžiaril smutnú tvár,

žiaľom strápenú.

 

Pane, tvoj kríž živých vôd je žriedlo,

je pravý liek

na rany, ktoré trápia

všetkých ľudí od dávnych čias.

 

Tvoj svätý kríž

je prameň, čo lieči nás,

čo ničí dávny hriech,

ktorý usmrtil nás.

 

 

Kríž, povstal si z rán,

strom našej spásy,

vzácny Ježišov plod svätý.

Kríž, Ježišov dar,

uzdrav jazvy rán,

pokoj tvoj nech vládne navždy v nás.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode