Kristus vstal z mŕtvych!

21.04.2014 13:20

Kristus, syn Márie, vstal z mŕtvych! Premohol smrť, odvekú nepriateľku ľudského rodu. Život, ktorý ako Boží Syn nosil v sebe, nemohla uväzniť ničota hrobu; ostal prázdny. Jeho telo vstalo k životu a voňou svojej kvitnúcej miazgy naplnilo celý svet. Teš sa ty, ktorý vidíš. Raduj sa ty, ktorý rozumieš slovu tejto zvesti. Veď aj ty si dostal účasť na tomto zázraku novej jari ľudského rodu. Choď a hlásaj aj ty, že smrť nemá posledné slovo v krehkej ľudskej existencii. Spievaj radostné Aleluja na slávu Zmŕtvychvstalého. 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode