Zvádzanie k zlu

12.02.2017 09:12

 

 

Denne na nás zvonku útočí veľa podnetov, ktoré nás zvádzajú k zlu. Napríklad to môžu nestrážené jahody, ktoré padnú chlapcovi do oka, aby si ich odtrhol, hoci vie, že nepatria do ich záhradky. Alebo pre muža a otca, ktorý si rád vypije, to môže byť krčma, hoci vie, že mu pitie alkoholu nerobí dobre. Alebo rozličné obrázkové časopisy či filmy s nemravnými námetmi zvádzajú na zlé myšlienky a skutky atď. atď.

 

V evanjeliu na 6. nedeľu v roku A nás všetkých Pán Ježiš učí, ako účinne bojovať proti tomuto zvádzaniu k zlu.

 

On hovorí: „Ak ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju“, podobne urob s nohou a ak je potrebné, vylúpni si i oko (porov. Mt 5, 29-30). Keby tieto slová myslel Pán Ježiš doslovne, to by bolo na svete jednorukých, jednonohých a jednookých ľudí! Pravda? Pretože pokušení a zvádzania k hriechu je tak veľa. No Pán Ježiš to mysli obrazne.

 

V prípade ruky to znamená toto: Ruka je symbolom práce, skutku. Označuje sa ňou teda všeobecné nebezpečenstvo, nápad urobiť niečo, čo by sme potom neskôr ľutovali. V úvode som spomenul jahody v susedovej záhradke; môžu to však byť mnohé a mnohé zlé veci, ktoré sme schopní urobiť, ak nie sme dostatočne obozretní. Odťať si ruku teda znamená vyvarovať sa príležitosti ku skutku, ktorý je proti Božiemu zákonu. Stará skúsenosť potvrdzuje, že „príležitosť robí zlodeja“. Ľahko sa dáme zviesť tam, kde sa to zdá ľahké, kde je to „po ruke“.

 

Pán Ježiš spomína i nohu. Noha je orgánom pohybu, prenáša nás z miesta na miesto, z jedného prostredia do druhého. Ako všetci dobre vieme prostredie má silný vplyv na človeka. Sú miesta, ktoré nás upokojujú, avšak iné nás zasa znepokojujú a dráždia. Niektoré miesta a s nimi spojené situácie nás doslova pohoršujú, zvádzajú. V úvode som spomenul alkoholika. Ťažko odolá pitiu, ak sa nevyhne krčme... Niet sa čo čudovať rodičom, že nechcú púšťať svoje deti do nočných lokálov alebo na nejaké podobné miesta, kde sa ľudia ozaj nechodia modliť, ale hľadajú tam skôr niečo iné. Deti, hlavne väčšie, protestujú, lebo sa im zdá, že predsa už nie sú maličkí. Ale aj dospelí podceňujú nebezpečenstvo takýchto miest, a to práve z presvedčenia, že oni sú predsa dospelí a vedia sa ovládať. Otcovia Cirkvi, tí k tomuto hovoria: „Nie si silnejší ako Dávid ani múdrejší ako Šalamún, a predsa obaja hlboko klesli, keď sa im k tomu naskytla príležitosť.“ Možno to neznie dobre, sme tu braní ako slabosi. No je to stará osvedčená skúsenosť. V príležitosti ku zlu najistejšie vyhrá ten, kto utečie. Ak sa to zdá niekomu slabošským, možno to vysvetliť prirovnaním: Je slaboch huslista, ktorý utečie z miest, kde je hluk, kde je rušená harmónia súzvuku tónov? Iste nie! Ak si má aj náš život zachovať harmóniu, nezostáva iné, len hľadať a chodiť na také miesta, kde táto životná harmónia nebude rušená.

 

A napokon Pán Ježiš spomína oko. Starý filozofický princíp tvrdil, že nie je v myšlienkach nič iné, iba to, čo bolo predtým v zmysloch. Muž vidí ženu, potom o nej premýšľa. Najskôr teda musíme niečo vidieť a potom sa tým zaoberáme, premýšľame o tom. Stoickí filozofi tvrdili, že tu ide o celkom mechanický proces. To znamená: na niečo sa pozrieš, začne sa ti to páčiť. Po čase ťa to priťahuje tak silno, že neodoláš a rozhodneš sa, že sa toho zmocníš. Kresťanskí autori však na rozdiel od týchto filozofov hovoria inak. Áno, uznávajú, že spomínaný psychologický proces má silu; pohľad muža na ženu sa môže stať preňho silným pokušením. Napriek tomu kresťanskí autori tvrdia, že tento muž ešte stále má slobodu a silu odvrátiť sa a obrátiť oči inam. Toto poučenie je aktuálne hlavne pre dnešnú spoločnosť, kde sa nám ponúka množstvo obrazov priamo na ulici alebo doma v televízii, obrazov, ktoré nás zvádzajú k zlému. Kto si nedokáže ovládať zrak, i keď sa vyvaruje hriechu, predsa len nikdy nenadobudne pokoj.

 

Pamätajme teda na napomenutie, ktoré nám dnes dáva Pán Ježiš. Buďme rozhodní, ako je to vyjadrené v Ježišových slovách „odtni“ si ruku i nohu a „vylúp“ si oko, ak ťa zvádza k hriechu.

 

K takejto rozhodnosti nám Pán Ježiš dáva svoju moc a silu skrze svojho Ducha Svätého, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

 

Pane, pomôž nám v našej krehkosti a chráň nás od zlého. Amen. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode