Proglas - Predslov k svätému evanjeliu

Literárny skvost stojaci na začiatku kultúrnych dejín Slovákov, ale aj iných slovanských národov. Jeho autorom je Konštantín-Cyril, ktorý je i pôvodcom staroslovienského písma, v ktorom bola táto báseň napísaná. Znalec staroslovienskej a iných dobových literatúr napísal, že v nijakej inej literatúre tých dávnych čias a ešte dlho po nich nenachádzame podobnú nadšenú výzvu národu, aby dbal o knihy vo svojej reči: Proglas ukazuje, akú vysokú literárnu úroveň dosiahla hneď na samom začiatku spisovná staroslovienčina aj ako básnicky jazyk, a to v čase, keď u väčšiny vtedajších národov Európy nebolo ešte takmer nijakého prejavu umelecky náročnej poézie v národnych jazykoch. Tu si ju možno prečítať.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode