Nedele cez rok

Nedeľa rok A rok B rok C
PRVÁ      
DRUHÁ Hľa, Boží Jedinečný... Premenenie 
TRETIA Blahoslavení Naplnil sa Obnova...
ŠTVRTÁ   Sklerokardia Prorok je...
PIATA Vy ste svetlo Život je...  
ŠIESTA   Nepriat eľ...  
SIEDMA   Uzdravenie  
OSMA   Duchovná... Trojica
DEVIATA Dom na skale Poklad v ...  
DESIATA Zdraví... Hriech proti  
JEDENÁSTA Vy ste vyvolený Učil ich v ...  
DVANÁSTA Vyznávať Krista   Osobná viera
TRINÁSTA Sentire cum Smrť prišla... Rozhodnosť...
ŠTRNÁSTA Pokora Odbojný  
PATNÁSTA Účinné slová    
ŠESTNÁSTA   Hranice...  
SEDEMNÁSTA Múdry hospodár Trpezlivosť  
OSEMNÁSTA Nestratiť cit  Čo priniesol   
DEVATNÁSTA Kráčanie po vode Eliášova kríza  
DVADSIATA Božia pedagogika Rozvážnosť  
DVADSIATA PRVÁ Osobná viera Prečo ľudia...  
DVADSIATA DRUHÁ Boh nás Dobrý úmysel  
DVADSIATA TRETIA Napomínanie Mlčanie, ktoré  
DVADSIATA ŠTVRTÁ   Zmysel pre...  
DVADSIATA PIATA   Zloba  
DVADSIATA ŠIESTA Lenivosť Zvádzanie  
DVADSIATA SIEDMA   Nerozlučiteľ  
DVADSIATA OSMA Možnosť... S múdrosťou  
DVADSIATA DEVIATA Prvé právo Služba bez...  
TRIDSIATA Neutláčaj Potrebujeme  
TRIDSIATA PRVÁ Jediný učiteľ Počúvaj...  
TRIDSIATA DRUHÁ Múdrosť Dva haliere...  
TRIDSIATA TRETIA Riskovať Posledné veci  
TRIDSIATA ŠTVRTÁ Sudca Kozmický Kráľ bez moci

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode