Životopis

 

Miesto narodenia: Nedašovce
                            - obec v Trenčianskom kraji, okres Bánovce nad Bebravou; narodil som sa nie v nemocnici, ale v rodinnom dome
 

Deň narodenia: 3. júl 1952


Rodina:
- vlastné meno: Pavol Prievalský
- otec: Rudolf Prievalský (1914-2004)
- matka: Anna, rod. Belianská (1922-2010)
- súrodenci: Rudolf (1941-1997), Stanislav (1942-1942), Valéria, teraz Nižňanská (1944), Milan (1949-2000)
 
Vzdelanie:
- základné: roky 1958 - 1967
                 - prvý stupeň v rodnej obci
                 - druhý stupeň v obci Rybany                  
- stredoškolské: roky 1967 - 1971
                         - Stredná ekonomická škola (teraz Obchodná akadémia) v Trenčíne
- vysokoškolské: roky 1989 - 1994
                         - prvý ročník v tzv. podzemnej Cirkvi
                         - ostatné ročníky na CMBF Univerzity Komenského v Bratislave
 
Zlomové udalosti:
- operácia hlavy: 5. januára 1965
- rozhodnutie pre trvalú abstinenciu: 25. januára 1983
- vstup do kláštora: 7. januára 1988
 
Člen a služobník Katolíckej cirkvi:
- povolanie za kresťana
    . deň krstu: 6. júla 1952 (kostol sv. Martina vo Vysočanoch)
    . sviatosť birmovania: 6. augusta 1961 (Vysočany)
- rehoľné povolanie:
    . noviciát: 1. októbra 1988 (Bratislava)
    . prvé sľuby: 2. októbra 1989 (Bratislava)
    . slávnostné (doživotné) sľuby: 26. septembra 1992 (Trnava, kostol sv. Jakuba)
- kňazské povolanie:
    . diakonát: 2. mája 1993 (Prešov, kostol sv. Jozefa, mons. Bernard Bober)
    . kňazské svätenie: 23. októbra 1993 (Trnava, kostol sv. Jakuba, mons. Dominik Hrušovský)
 
Záľuby:
- hudba
- maľovanie
- knihy

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode