Archív článkov

19.02.2017 08:19

Neodporovať zlému

Ak niekto ukradne alebo spreneverí peniaze, zákon spravodlivosti žiada spôsobenú škodu nahradiť. Alebo ak niekto na niekoho útočí a hrozí nebezpečenstvo ublíženia na zdraví, tak je prirodzené v sebeobrane použiť i primeraný prostriedok, ktorým môže brániaci sa útočníkovi ublížiť. Môžeme...
12.02.2017 09:12

Zvádzanie k zlu

    Denne na nás zvonku útočí veľa podnetov, ktoré nás zvádzajú k zlu. Napríklad to môžu nestrážené jahody, ktoré padnú chlapcovi do oka, aby si ich odtrhol, hoci vie, že nepatria do ich záhradky. Alebo pre muža a otca, ktorý si rád vypije, to môže byť krčma, hoci vie, že mu...
02.04.2016 17:26

Znovuzrodení pre živú nádej

Všetci vieme, aká dôležitá je v živote človeka nádej.   Nemocný, ktorý stratil nádej na uzdravenie, pomaly ale iste umiera. Naopak nemocný, ktorý nádej nestratil, môže sa uzdraviť i z ťažkej choroby. Ale aj zdravý človek, ktorý už v nič nedúfa, je akoby mŕtvy. Beznádej...
24.12.2015 21:23

Svätá noc

Bratia a sestry!               Táto noc sa nazýva „svätou“. A to preto, lebo Sväté dieťa plné svetla a života prišlo na túto Zem. Na Zem poznačenú tmou...
24.07.2015 18:41

Plitvické jazerá

V prezentácii sú zábery z Plitvických jazier. Je to nádherné miesto. Nešetril som zábermi; dúfam, že sa vám budú páčiť.
24.07.2015 10:30

Momentky z Jadranského mora

Prezentácia, ktorú si môžete pozrieť, zachytáva Jadranské more za jeho úsvitu.
05.07.2015 07:48

Svätý Cyril a Metod

Dnes slávime sviatok našich dvoch slávnych mužov, ktorí nás naučili Krista a jeho sväté evanjelium čítať a rozumieť mu v našej vlastnej materinskej reči. Priložená prezentácia (vytvorená z príležitosti nedávneho 1500 výročia ich príchodu ku našim predkom) v skratke pomôže nahliadnuť do dejín nášho...
29.06.2015 15:35

SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI

Poznáme tie filmy, kde sa hľadajú dávne veci, majúce zázračnú moc. A často to bývajú veci slúžiace na náboženské účely (Svätý grál, Stratená Archa, Kod k rozlušteniu tajomstva Ježišovho života). Ľudia sa ich snažia za každú cenu získať, lebo veria, že ich urobia bohatými a silnými, a to napriek...
28.06.2015 08:22

SMRŤ PRIŠLA NA SVET ZO ZÁVISTI DIABLA

Smrť je jediná istota, ktorá sa nám raz prihodí. Každý človek už za svojho života má so smrťou nejakú skúsenosť. Či už je to smrť blízkych, priateľov, alebo cudzích ľudí. Myšlienka na smrť je trpká, človek sa bojí jej príchodu. I keď sú prípady, kedy si ju človek želá. Smrť je tiež jedinou...
14.06.2015 08:39

Najmenšie zo všetkých semien

K prirodzenosti života patrí, že má svoju vnútornú dynamiku (silu života) a že rastie postupne, že sa postupne rozvíja.   Aj k prirodzenosti Božieho života, ktorý priniesol Ježiš Kristus, patrí ona dynamika, životná sila, ako aj postupnosť vzrastania od malého k veľkému, od menej dokonalého k...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode