3. Aretologia

 

Náuka o čnostiach

Náuka o čnostiach je treťou témou duchovného života. V tejto náuke sa dozvedáme, čo je čnosť, ako čnosti rozdeľujeme, ako ich uskutočňujeme.


V súvislosti s čnosťami sa používa obraz: Ľudské srdce sa prirovnáva raju, ktorý má byť záhradou rodiacou čnosti. Hriech pôvodnú rajskú záhradu zničil. Úlohou človeka je, aby v jeho srdci opäť rástli všetky druhy čností.

 

Vzorom čnostného človeka, v ktorom sú prítomné všetky čnosti, je Kristus. On je vzorom „obnoveného“ človeka. Jeho nasledovaním a napodobňovaním opäť premieňame spustnutú a pošliapanú záhradu nášho srdca na raj čností.

 

---

Prílohy k náuke o čnostiach:

    3.1. Pojem čností a ich rozdelenie

    3.2. Kardinálne čnosti

    3.3. Sociálne čnosti

    3.4. Láska k blížnemu

    3.5. Čnosti typicky kresťanské

---

Prejsť k štvrtej téme:

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode