4. Demonologia

 

Náuka o Zle

V demonologii sa dotkneme šiestich okruhov:

1.   Rozlišovanie duchov

 • Pýtame sa: Kde má zlo pôvod? Ako sa proti nemu brániť?
 • My kresťania veríme v existenciu osobného zla – dávame mu aj meno: diabol, satan, zlý duch a iné. Diabol útočí na človeka, aby mu znemožnil dielo sebaposväcovania.
 • Diabol človeka pokúša na zlo formou myšlienky. Nie každá myšlienka je od neho, pretože v nás pôsobí taktiež dobrý duch – a aj on prostredníctvom rôznych vnuknutí a myšlienok.
 • Ale ktoré sú od ktorého ducha, to je potrebné vedieť rozlíšiť. Lebo ako dobré myšlienky človeka budujú, tak zlé zasa zamorujú ovzdušie jeho srdca škodlivými nápadmi, stavmi či postojmi.
 • Našťastie existuje literatúra – napr. Ignaciánske duchovné cvičenia – kde sú „pravidlá“ na rozlišovanie duchov.
 • Niečo ohľadom rozlišovania duchov však poznáte aj vy. Katalóg „siedmych hlavných hriechov“ je akousi prvou príručkou, ktorú máme na tento           účel po ruke. Ak nás diabol pokúša na niektorý z týchto hriechov, bezpečne vieme, že ak mu podľahneme, ovocím bude zlo. Tieto hlavné hriechy sú tiež „koreňom“ iných hriechov, či nerestí.
 • Dôležité je modliť sa o dar rozlišovania duchov.

2.   Útecha a neútecha

 • Na chvíľu sa zastavíme pri duchovnej úteche a neúteche; povieme si, ako sa máme v nich chovať.

3.   Boj proti zlým myšlienkám

 • Napriek poznaniu „pravidiel“ sa Zlý duch nedá niekedy len tak ľahko odbiť. Človek musí zvádzať trpezlivý boj proti myšlienkam, ktoré podsúva.
 • Tu tiež existuje literatúra, ktorá uvádza rôzne spôsoby, akými proti pokúšaniam Zlého bojovať. Lebo nie každá obrana sa hodí na každý druh pokúšania.
 • V tomto boji boli veľkými majstrami mnísi. U nás ich spôsoby boja predkladá vo svojich knihách známy duchovný spisovateľ Anselm Grün. Veľmi vzácna je tiež knižočka Jak očistit své srdce? od Tomáša Špidlíka, SJ.

4.   Vášne a ich pramene

 • Čo sa nimi myslí, kedy sú zlé, kde je ich prameň. V tejto časti bude tiež niečo o jednotlivých ľudských povahách.

5.   Hriech

 • Do náuky o zle patrí tiež náuka o hriechu. Čo je hriech? Kto je zaň zodpovedný? Aké hriechy poznáme?

6.   Pokánie

 • A napokon sem patrí ešte náuka o pokání. Tu budeme hovoriť o prostriedkoch očisťovania od hriechu (spoveď, sebazápor, pôst, partikulárne spytovanie svedomia, konanie dobrých skutkov a iné).

---

K piatej téme:

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode