5. Je duchovný život pre každého?

 

Každý človek je povolaný ku spáse. Boh chce, aby každý človek bol šťastný už tu na zemi a aby mal účasť na jeho večnej blaženosti. Duchovný život je teda pre každého človeka.

 

To však neznamená, že každý človek žije „duchovne“; a to ani ten, kto sa navonok prejavuje istými na prvý pohľad duchovnými praktikami, či technikami.

 

Aby niekto žil autentický duchovný život, musí sa riadiť podľa istých zásad, podľa určitej náuky.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode